20 C
Struga
Wednesday, July 17, 2024
spot_img

Rehabilitimi i rezervuarit kryesor për ujësjellës në Zagraçan / Санација на главниот резервар за одоснабдување во Заграчани

Rehabilitimi i rezervuarit kryesor për ujësjellës në Zagraçan

Sot, në prani të përfaqësuesve të Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve, Kryetarit ta komunës, Ramiz Merko, dhe të përfaqësuesve të Komunës së Strugës dhe NP Ujësjellës dhe Kanalizime, u bë hyrje në punë nga kontraktuesi për rehabilitimin e rezervuarit kryesor për ujësjellësin e qytetit të Strugës në fshatin Zagraçan.

Ky projekt parashikon rehabilitim kapital me hidro-izolimit të dy rezervuarëve me një kapacitet total prej 4.500 litra ujë të pijshëm. Kjo do ta përmirësojë cilësinë dhe do ta rrisë sasinë e ujit të pijshëm në qytetin e Strugës dhe në fshatrat përreth, si dhe do t’i zvogëlojë ndikimet negative të infiltrimit dhe turbullimit të ujit në rezervuar dhe në sistem.

Vlera e investimit është 5.600.000 denarë, financuar nga programi i Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve për vitin 2023.

Санација на главниот резервар за водоснабдување во Заграчани

Денес, во присуство на претставници на Министерството за транспорт и врски, Градоначалникот Рамиз Мерко и на претставници на Општина Струга и ЈП Водовод и канализација, се изврши воведување во работа на изведувачот на работите на Санација на главниот резервар за водоснабдување на градот Струга во с.Заграчани.

Со овој проект е предвидена капитална санација на  хидроизолацијата на двата резервари во вкупен капацитет од 4.500 литри вода за пиење. Со тоа ќе се  подобри  квалитетот  и зголеми количината на водата за пиење во градот Струга и околните села, а ќе се намалат негативните влијанија од инфилтрација  и заматување на водата во резерварот и системот. 

Вредноста на инвестицијата е 5.600.000 денари финансирани преку програмата на Министерството за транспорт и врски за 2023 година.

Related Articles

Na Ndiqni

0FansLike
0FollowersFollow
- Advertisement -spot_img

Latest Articles