7.2 C
Struga
Wednesday, April 24, 2024
spot_img

Njoftim nga Agjencia për Punësim-Strugë

Të nderuar,

Ju njoftojmë se, më datë 17.05.2022 (e martë), me fillim në ora 11:00, tek Hotel “Beograd” – Strugë, do të zhvillohet një infosesion. Ftohen të gjithë punëdhënësit e firmave private mikro, makro dhe të mesme që të jenë pjesmarrës.

Temë kryesore e këtij infosesioni do të jetë zbatimi i Planit Operativ 2022, që ka të bëjë me shfrytëzimin e mjeteve financiare. Qëllimi infosesionit është bashkëpunimi ndërmjet Qendrave sociale dhe një kategori e njerëzve, përfitues të mbështetjeve financiare siç janë:shfrytëzuesit e ndihmave sociale, gratë e dhunuara, romët/egjiptianët, gratë kryefamiljare, etj.

Gjithashtu, përveç punëdhënësve të firmave private, ftohen të gjithë kush dëshiron të marrë pjesë në këtë infosesion.

Me respekt,

Udhëheqëse e Agjenciës për Punësim-Strugë, Elvadina Dika

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 17.05.2022 година (вторник), со почеток во 11:00 часот, во хотел „Београд“ – Струга, ќе се одржи инфосесија. Поканети се да учествуваат сите работодавачи на приватни микро, макро и средни фирми.

Главна тема на оваа инфосесија ќе биде имплементацијата на Оперативниот план 2022 година, кој се однесува на искористувањето на финансиските средства. Целта на информативната сесија е соработка помеѓу Социјалните центри и категорија на луѓе, корисници на парична поддршка како што се: корисници на социјална помош, злоупотребени жени, Роми/Египќани, жени-глави на домаќинство итн.

Исто така, освен работодавците на приватни фирми, поканети се сите кои сакаат да учествуваат во оваа инфосесија.

Со почит,

Раководител на Агенција за Вработување-Струга, Елвадина Дика

Related Articles

Na Ndiqni

0FansLike
0FollowersFollow
- Advertisement -spot_img

Latest Articles