3 C
Struga
Tuesday, March 5, 2024
spot_img

Miratohet buxheti i Komunës së Strugës për vitin 2022

👉 Këshilli i Komunës së Strugës në seancën e pestë, të mbajtur sot, miratoi Buxhetin e Komunës së Strugës për vitin 2022.
Falënderojmë këshilltarët komunal, gjithashtu edhe administratën komunale për angazhimin e dhënë për miratimin e Buxhetit dhe përkujtojmë se Komuna e Strugës si gjithmonë, mbetet në shërbim të qytetarëve.

Në buxhetin e vitit 2022 janë paraparë:
✅ Investime kapitale
✅ Promovimi i turizmit
✅ Investime në arsim
✅ Manifestime kulturore
✅ Investime në infrastrukturë
✅ Përkrahje për organizatat joqeveritare dhe klubet sportive
✅ Mjedis më të mirë jetësor
✅ Energjetikë efikase
✅ Mirëmbajtje të hapësirave publike (pastrim dhe gjelbërim)
✅ Ndihmë sociale
✅ Përkrahja e programeve për barazi gjinore
✅ Përkrahja e programeve për të rinj

❌ Njëkohësisht demantojmë akuzat e këshilltarëve të opozitës kundrejtë kryetarit Ramis Merko, për vonesën e materialve mbi buxhetin. Kjo vonesë u bë për arsye të nënshkrimit të Projektit për bashkëpunim ndërkufitar që u realizua para pesë ditëve dhe i njëjti duheshte të jetë pjesë e buxhetit 2022.
Përveç kësaj Komuna mbajti Forum publik për buxhetin, në të cilin ishin të ftuar të gjithë qytetarët, përfshirë këtu edhe këshilltarët e të gjitha subjekteve politike, ku asnjë nga ato nuk morri pjesë.
Gjithashtu në seacën e mëparshme (të katërtën) Këshilli i diskutoi të gjitha programet të përfshira në buxhet, si dëshmi mund të merret Proçesverbali i mbledhjes së katërt, nga sektori I IT-së pranë Komunës së Strugës.

👉 Советот на општина Струга на петтата седница, одржана денеска, го изгласа Буџетот на Општина Струга за 2022 година.
Им благодариме на општинските советници, како и на општинската администрација за посветеноста дадена за одобрување на Буџетот и потсетуваме дека Општина Струга, како и секогаш, останува на услуга на граѓаните.

Во буџетот за 2022 година се предвидени:
✅ Капитални инвестиции
✅ Промоција на туризмот
✅ Инвестиции во образованието
✅ Културни манифестации
✅ Инвестиции во инфраструктурата
✅ Поддршка на невладини организации и спортски клубови
✅ Подобра животна средина
✅ Енергетска ефикасност
✅ Одржување на јавни простори (чистење и зеленило)
✅ Социјална помош
✅ Поддршка на програмата за родова еднаквост
✅ Поддршка за младински програми

❌ Истовремено, ги демантираме обвинувањата на опозициските советници на сметка на градоначалникот Рамис Мерко, за доцнење на материјалите за буџетот. Ова доцнење се должи на потпишувањето на Проектот за Меѓугранична соработка кој се потпиша пред пет дена, а требаше да биде дел од буџетот за 2022 година.
Дополнително, Општината одржа и Јавен буџетски форум, на кој беа поканети сите граѓани, вклучително и советниците од сите политички субјекти, каде ниту еден од нив не учествуваше.
И на претходната (четврта) седница, Советот имаше расправа за сите програми вклучени во буџетот, како доказ може да се земаат записниците од четвртата седница, од ИТ секторот при Општина Струга.

Related Articles

Na Ndiqni

0FansLike
0FollowersFollow
- Advertisement -spot_img

Latest Articles