3.9 C
Struga
Tuesday, March 5, 2024
spot_img

Asfaltimi i një segmenti në vendbanimin e Misllodezhdës

Sot u përmbush edhe një kërkesë e nevojshme e banorëve të pjesës së Malësisë, më konkretisht për aksin rrugor që të shpie në Misllodezhdë, me iniciativë të Kryetarit të Bashkësisë Lokale të këtij vendbanimin.

Ky segment i asfaltuar kap gjatësinë prej 300 metrave, i hapur rishtazi që të mundësohet sa më lehtë të kalohet kjo rrugë, sidomos në sezonin e dimrit nga vendbanimi për në Strugë dhe anasjelltas. Bëhet fjalë për tre kthesa mjaft të rrezikshme, por u gjet mundësia edhe nga vendbanimi edhe nga inxhinjerët që e projektuan këtë pjesë, me qëllim lehtësimin e qarkullimit të makinave dhe qytetarëve.

Me iniciativë të bashkësisë lokale u realizua e tërë puna e hapjes së rrugës, duke nisur nga rrëmimi e deri në tamponim ka qenë nën financat e bashkësisë lokale. Njëherit, i falemnderojmë edhe disa persona fizikë që lejuan pjesë të pronave të tyre private për këtë qëllim. Pjesa tjetër, prej te tamponimi final, shtypja dhe asfaltimi, është angazhimi dhe ndikimi direkt i Komunës së Strugës, që përmes Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore me autorizim të Makedonija Pat të ndërtohet ky segment rrugor.

Асфалтирање на дел од пат во село Мислодежда

Денеска, на иницијатива на Претседателот на месната заедница на ова населено место беше исполнето неопходното барање на жителите од регионот на Малесија, поточно за патот што води спрема Мислодежда.

Овој асфалтиран сегмент е во должина од 300 метри, новоотворен за да се овозможи што полесно патување, особено во зимската сезона од ова место до Струга и обратно. Станува збор за три многу опасни кривини, но се најде и можноста од населението и од инжинерите кои го проектирале овој дел, за да се олесни сообраќајот на автомобилите и на граѓаните.

Со иницијатива на месната заедница се реализира целата работа за отворањето на патот, почнувајќи од расчистување до тампонирање, со финансиски средства на месната заедница. Воедно, им благодариме и на неколку поединци кои дозволија делови од нивните приватни имоти за оваа намена. Другиот дел, од финалното тампонирање, пресување и асфалтирање е заложбата и директното влијание на Општина Струга да преку Јавното претпријатие за државни патишта со овластување на Македонија пат да може да се гради овој патен сегмент.

Related Articles

Na Ndiqni

0FansLike
0FollowersFollow
- Advertisement -spot_img

Latest Articles