Komunа е Strugës dhe kryetari Ramis Merko vazhdojnë me projekte

0

🚧 Komunа е Strugës dhe kryetari Ramis Merko vazhdojnë me projekte… Në bashkëpunim me Ambasadën Bullgare, në kuadër të projektit “Ura për të nesërme më të mirë” filloi rekonstruimi i urës në fshatin Llozhan, e cila pothuajse ishte rrënuar dhe paraqiste rrezik për lëvizje.

🚧 Општина Струга и градоначалникот Рамис Мерко продолжуваат понатаму со проектите… Во соработка со Бугарска Амбасада, во рамките на проектот “Мостови за подобро утре“ започна реконструкција на мостот во село Ложани, кој беше дотраен и веќе претставуваше ризик за движење.