R.Merko dhe J.Shaqiri me projekt të ri, ujësjellës i ri nga fsh.Zhepin deri fsh.Dollogozhdë

0

Komuna e Strugës ne bashkëpunim NP Ujësjellës dhe Kanalizim Strugë fillon punimet për ndërtimin e rrjetit të ri të ujësjellësit me gjatësi prej 2400 m nga fshati Zhepin deri në Dollogozhdë.

Ky investim I ri I Komunës do të jetë zgjidhje afatgjate e problemit me ujin e pijshëm që e kanë këto lokalitete për shkak të mungesës së investimeve vite me rradhë.