Komuna e Strugës nënshkroi kontratë për ndërtimin e filtrit për pastrimin e ujit të pijshëm

0

Komuna e Strugës nënshkroi kontratë për ndërtimin e filtrit për pastrimin e ujit të pijshëm

Sot, Kryetari i Komunës së Strugës z. Ramis Merko nënshkroi kontratë për ndërtimin e filtrit për pastrimin e ujit të pijshëm në f.Podgorc. Ky investim i Komunës së Strugës kushton rreth 2,5 milionë denarë dhe do të shërbejë për të kënaqur nevojat jetike të banorëve të fshatit, të cilët deri më tani nuk dispononin me ujë të pastër të pijshëm dhe u rrezikohej shëndeti.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës


Општина Струга потпиша договор за изградба на филтер за пречистување на водата за пиење

Денес градоначалникот на Општина Струга, г. Рамис Мерко потпиша договор за изградба на филтер за пречистување на водата за пиење во с.Подгорци. Оваа инвестиција на Општина Струга чини околу 2,5 милиони денари и ќе послужи за да ги задоволи потребите на жителите на селото, кои до сега немаа пристап до чиста вода што воедно претставуваше и опасност по нивното здравје.

Канцеларија за односи со јавноста,
Општина Струга