Lajmërim nga Komuna e Strugës

0

Nga Komuna e Strugës jepet lajmërim për të gjith pronarët e Furrav të bukës dhe pronarëve të burektoreve që të drejtoen tek shtabi i krizes për tu pajisur me leje për të punuar gjatë orës policore, me qëllim që të mund kryen punët e tyre.