Komuna e Strugës: Aksioni për shpërndarjen e pakove ushqimore për familjet në nevojë vazhdoi edhe sot

0

Aksioni për shpërndarjen e pakove ushqimore për familjet në nevojë vazhdoi edhe sot edhe atë pako u ndanë në fshatrat Lukovë, Lozhan, Vranisht, Tashmanurishtë, Tatesh i Epërm dhe i Poshtëm, Bogovicë, Mislodezhdë, Pohum, Dollogozhdë, Zhepin, Koroshisht, Livadhi, Moroishtë.
Solidariteti dhe humaniteti i treguar deri më sot na ka dhënë vullnet të vazhdojmë edhe më tutje.
Qytetarë të nderuar respektoni masat, qëndroni në shtëpi dhe kujdesuni për veten dhe për njerzit që ju rrethojnë.
Bashkë do ti’a dalim.
Për Strugën që duam.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës