Директорот на ЈП Водовод и Канализација Струга г-дин Јетон Шаќири денес во хуманитарна акција во Луково, Нерези, Ложани, Корошишти, Ливада, Татеши, Поум….

0

Денес продолжуваше акцијата за доделување пактеи со храна за семејство ко имаа потреба. Денес Директорот на ЈП Водовод и Канализација г-дин Јетон Шаќири за ова хуманитарна акција беше во селата:Луково, Нерези, Ложани, Корошишти, Ливада, Татеши, Поум, Делогожди, Мислодежда, Мороишта, Џепин,Враништа и Ташмануришта.