Qeveria me vendim shtesë për lëvizjen e qytetarëve

0

Qeveria në mbledhjen e 26-të solli vendime shtesë për rregulluar lëvizjen e qytetarëve:

Ndyshohet orari i lëvizjes së qytetarëve të grupëmoshave të ndryshme:
Banorëve mbi 67 vjetë u ndalohet lëvizja nga ora 11:00 deri në ora 05:00,
Banorëve nën moshën 18 vjeçare u ndalohet lëvizja nga ora 21:00 deri në ora 12:00,

Informata shtesë: Sipas ekspertëve vendimet për ndalesë të lëvizjes duhet të sillen fazë fazë, gjë që nënkuptonë se do të ketë vendime të tjera ditëve në vazhdim!

Përveç vendime shtesë për rregulluar lëvizjen e qytetarëve qeveria solli vendim:
që të ndalohet zbatimi i ligjit për përmbarim deri më 30 Qershor të 2020-ës.
Përmbaruesit janë të obliguar të ndërpresin veprimet e zbatimit të përmbarimeve.