Ndalohet shkuarja në Ohër dhe ardhja, qyteti Ohrid pranë izolimit???

0

Patrrullat policore janë vendosur në dy pozicione njëri tek pompa e benzinit në Podmoll,në afërsi të rrugës vjetër Ohër – Strugë, të cilat patrulla ndalojn veturat që lëvizin në këtë drejtim duke u rekomanduar që nëse nuk kanë dicka të detyrueshme të mos lëvizin në drejtim të Ohrid. Nga ana MPB thuet që këto këshilla jepen për vozitësit pasi janë marrë paralajmërime që lëvizja e njerzve përkundër apelimit të Qeveris për të qëndruar në shtëpi nuk është respektuar.

Patrulla të njëjta policore si janë vendosur në Ohër, për momentin ndodhen dhe në rrugën për në qytetin e Dibrës.