Universiteti Ndërkombëtarë i Strugës nga neser fillon me mësimin virtual

0

Rektorati i Universitetit Ndërkombëtarë në Strugë njofton studentët dhe opinion publik se nga neser do filloj të organizoj mësimin online(virtual)për studentët e saj. Profesorët dhe bartësit e lëndës do kenë për detyrë që nëpërmjet platformave të ndryshme për mesim virtual(google classroom, linkplus etj,)të aplikojn formatin e këtij mësimi. Gjithashtu studentët që do hasin vështirësi për tu kuçyr apo komunikuar nëpërmjet këtyre platformave duhet të kontaktojn me e-mail profesorët përkatëse të cilët janë të detyruar tju japin rekomandimet e para për mbarvajtjen e këtij lloj mësimi.

Rektorati I Universitetit Ndërkombëtarë do të angazhohet që kjo formë e mësimit alternativ të realizohet në mënyrën më të mirë të mundshme në aspektin teknik dhe përmbajtësor, duke pasur parasysh rrethanat ekzistues.