NP Komunale – Strugë sot kreu intervenim në pemët e Parkut të Poezisë

0

NP Komunale Strugë me kërkesë nga Komuna e Strugës sot kreu ntervenim në pemët e Parkut të Poezisë. Gjegjësisht u bë pastrimi apo prerja e degëve të vjetra dhe të sëmura të cilat në rast stuhie apo mot me erë paraqisnin rrezik për kalimtarët dhe automjetet e parkuara në afërsi.

<