Kryetari Merko nënshkroi kontratë me Antonija Shishak për projektin “Struga – Destinacioni juaj turstik”

0

Kryetari Merko nënshkroi kontratë me Antonija Shishak për projektin “Struga – Destinacioni juaj turstik”

Kryetari i Komunës së Strugës, z.Ramis Merko nënshkroi kontratë me Bankën Botërore për realizim dhe implementim të projektit “Struga – Destinacioni juaj turstik” projekt mbi rikonstruimin dhe zgjërimin e shtegut për këmbësore dhe biçikleta përgjatë rrugës së Liqenit dhe atë nga Euro Hoteli deri në mbarimi e qytetit për në Kalishtë.

Projekti “Struga – Destinacioni juaj turstik” kryesisht ka për qëllim zhvillimin dhe promovimin e turizmit gjë që do të ndikojë dukshëm edhe në zhvillim ekonomik lokal. Projekti në fjalë ka të bëjë me ndërtimin dhe rikonstruimin e ifrastrukturës rrugore, gjejgjësisht ndërtimin dhe zgjërimin e shtegut me gjatësi prej afër 4 kilometrash përgjatë rrugës së Liqenit, shteg për këmbësorë dhe biçikleta në të dy anët e rrugës, të cilat do të shërbejnë për rekreim dhe njëkohësisht për lëvizje të lirë të këmbësorëve dhe biçikletistëve.

Projekti ka vlerë prej 800 mijë euro dhe është finansim i përbashkët I Komunës së Strugës dhe Bankës Botërore.

Tenderi është I hapur që nga data 02.03.2020 e deri më datën 30.03.2020. Aplikuesit e interesuar mund të gjejnë më shumë informacione në faqen e Byrosë për furnizime publike.

Struga së shpejti me pamje të re. Për Strugën që duam.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës


Градоначалникот Мерко потпиша договор со Антонија Шишак за проектот „Струга – Твојата туристичка дестинација“

Градоначалникот на Oпштина Струга, г. Рамис Мерко потпиша договор со Светската банка за реализација на проектот „Струга – Твојата туристичка дестинација“ за реконструкција и проширување на патека за пешаци и велисопеди долж Охдриското Езеро и тоа почнувајќи од Евро Хотел до крајот на патот за Калишта.

Главната цел на проектот „Струга – вашата туристичка дестинација“ е локалниот развој и промовирање на туризмот што ќе има значителен придонес врз локалниот економски развој. Станува збор за изградба и реконструкција на патната инфраструктура, изградба и проширување на патека долга околу 4 км, долж патот на Охдридското Езеро, за пешаци и велисопеди, од двете страни на патот, што ќе служи за рекреација и воедно слободно движење на пешаци и велосипедисти.

Проектот е во вредност од 800 илјади евра и е заедничко финансирање на Општина Струга со Светската банка.

Тендерот е објавен од 02.03.2020 и ќе биде отворен до 30.03.2020. Сите заинтересирани може да се најдат повеќе информации на веб-страната на Бирото за Јавни набавки.

Струга наскоро со нов изглед. За Струга што ја сакаме.

Канцеларија за односи со јавноста,
Општина Струга