Ramiz Merko nuk ndalon, ndryshon çerdhen e Strugës

0

Çerdhja “8 Marsi” me pamje të re

Edhe një projekt tjetër i realizuar me sukses nga ana e Komunës së Strugës në bashkëpunim me Byron për Zhvillim Rajonal dhe Qendrës për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor. Përfundoi rikonstruksion i çerdhes për fëmijë “8 Marsi”. Projekti në fjalë kishte të bëjë me rikonstruksionin e jashtëm të objektit edhe atë ndërrim dhe izolim të kulmit dhe ullukëve, ndërrim i dritareve të jashtme me dritare dhe dyer të reja dhe rikonstruksionin e fasadës së jashtme me fasadë të re termike me izolim.

📸 Fotot para dhe pas.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës


Детската градинката “ 8-ми Март”со нов изглед

Уште еден успешно реализиран проект од страна на Општина Струга во соработка со Бирото за регионален развој и Центарот за Развој на Југозападниот плански регион. Завршија градежните работи за реконструкција на градинката „8-ми Март“. Според проектот беше предвидено да се направи надворешна реконструкција на објектот и тоа: замена и изолација на кровот и олуците, замена на надворешните прозорци со нови прозорци и врати и реконструкција на фасадата, со нова изолирана термичка фасада.

📸Сликите пред и потоа.

Канцеларија за односи со јавноста,
Општина Струга