Fëmija e parë në Strugë për 2020 është mashkull

0

Fëmija e parë në Strugë për 2020 është mashkull

Lind fëmija e parë në Spitalin e Strugës dhe i përket gjinisë mashkullore,e sjellë në jetë nga e ëma Anife Feratoska nga fshati Llabunishtë me peshë prej 2.90 kg.