Подгорци со нов филтер за вода со вредност од 3.5000.000ден, во Подгорци е инвестирано за две години исто колку е инвестирано од 1950 -2017 благодарение на градоначалникот Р.Мерко и Адем Ајдароски

0

Уште една убава вест за Подгорчани. Штотуку е исгласан Буџетот на Општина Струга.На предлог на градоначалникот Рамис Мерко во Буџетот за 2020 година, предвидени се и одобрени средства за изградба на третиот филтер за пречистување на вода за пиење.Голема благодарност до Градоначалникот Рамис Мерко, Адем Ајдароски и советникот Мурат Шабани за заложбите за реализација на проектите за с.Подгорци, со што уште еднаш ни докажа дека се грижи  за Подгорци и Подгорчани.