Bëhet pranim-dorëzimi në Ministrinë e shëndetësisë midis ish Zv.Ministrit Dr.Asim Musa dhe Zv.Ministrit të ri Dr.Armend Arsllani. 

0

Bëhet pranim-dorëzimi në Ministrinë e shëndetësisë midis ish Zv.Ministrit Dr.Asim Musa dhe Zv.Ministrit të ri Dr.Armend Arslani.

Pas emerimit te Zv.Ministrit te ri Armend Arslani, sot ky i fundit ka marre postin e dorezuar nga ish ministri Doktor Asim Musa. Ka qene personalisht Z. Musa i cili i ka dorezuar detyren Zv.Ministrit te ri dhe e ka uruar ate per detyren e re.
Nga dje, Qeveria e Maqedonise, ka emeruar Armend Arslanin ne kete pozicion drejtues.