Materie toksike dhe të rrezikshme po përhapen nga fabrika OHIS

0

Materie me toksikë të lartë dhe të rrezikshëm u derdhën nga një cisternë në fabrikën OHIS.

Aktualisht, ekziston një prani e madhe e policisë dhe automjeteve të zjarrfikësve në fabrikë, ndërsa nuk ka të dhëna zyrtare në dispozicion se për çfarë materie bëhet fjalë dhe sa të rrezikshme janë për qytetarët.