Aqif Ajro bënte ujësjellës me parat e fshatit,R. Merko siguron fonde për 2000m ujësjellës të ri në Ladorisht

0

Filloi dhe faza përfundimtare e rrjetit të ujësjellësit në f.Ladorisht

Gjatë ditëve në vijim do të punohet mbi ndërtimin e rrjetit të ujësjellsit në f.Ladorisht me gjatësi prej 1000 м2. Projekti është i finansuar nga ana e Komunës së Strugës në bashkëpunim me Byron për Zhvillim Rajonal dhe NP Proakva dhe do të përfundohet deri në fund të vitit.

Ne krahasim me pushtetin e kaluar ku drejtori që vinte po nga ky fshatë merrte paratë e bashkëfshatarëve për të bër ujësjellës dhe punimet e vogla që bënt i fuste në llogari të NP Proaqua pa siguruar proekt dhe fonde paraprake, përderisa ay njoftonte bashkëfshatarët e tij se bëhet ujësjellësi me parat e tyre ai keqpërdorte fondet e mbledhura nga ato.