Sot në ambientet e Komunës së Strugës, Kryetari Dr. Ramis Merko dhe Drejtori i NPN Proaqua Strugë Dr. Jeton Shaqiri

0

Sot në ambientet e Komunës së Strugës, Kryetari Dr. Ramis Merko dhe Drejtori i NPN Proaqua Strugë Dr. Jeton Shaqiri realizuan takim pune me përfaqësues të kompanisë MHE Hidrocentrale me qëllim gjetjen e zgjidhjes për problematikën e turbullimit të ujit të pijshëm në raste të reshjeve më të mëdha të shiut. Nga kompania u zotuan se me punimet që do ti kryejnë në vendet problematike do të zgjidhet përfundimisht problemi i turbullimit të ujit të pijshëm i cili ka zgjatur për shumë vite me rradhë. Punimet do fillojnë gjatë ditëve në vijim.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

*****************

Денес во просториите на Општина Струга, Градоначалникот Др. Рамиз Мерко и Директорот на МЈП Проаква Струга Др. Јетон Шаќири одржаа средба со претставници на компанијата МХЕ Хидроцентрали со цел изнаоѓање на решение за проблематиката на заматувањето на водата за пиење при поголеми врнежи од дожд. Од компанијата се заложија дека со работните зафати што ќе ги извршат во проблематичните места, засекогаш ќе биде решен проблемот со заматување на водата кој трае веќе многу години по ред. Зафатите ќе започнат во следните денови.

Канцеларија за односи со јавноста,
Општина Струга