Rekonstruim dhe zgjërim i aksit rrugor “Proleterski Brigadi”

0

Rekonstruim dhe zgjërim i aksit rrugor “Proleterski Brigadi”

Duke filluar nga sot në rrugën “Proleterski Brigadi” do të punohet për zgjërimin dhe rekonstruimin e kësaj rruge ashtu që komunikacioni rrugor në këtë aks të zhvillohet me lehtësi dhe pa pengesa, si kurrë më parë.

Hyrja e Strugës tashmë do të ketë dy korsi të reja të cilat merren nga pjesë e pompës së benzinit “Makpetrol” dhe i shtohen dy korsive ekzistuese duke krijuar kështu aks rrugor me katër korsi, dy për hyrje dhe dy për dalje.

Për një Strugë më të mirë. ✅

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

*****

Реконструкција и проширување на ул. “Пролетерски Бригади”

Почнувајќи од денес на улица “Пролетерски Бригади” ќе се одвиват градежни работи, односно ќе се работи на реконструкција и проширување на оваа улица така што собраќајот во овој дел да се одвива без пречки, како никогаш порано.

Влезот на Струга ќе добие две нови собраќајни ленти, така што ќе се одземи дел од бензинската пумпа “Макпетрол” и ќе се додадат на двете веќе постоечки ленти, создавајќи четири собраќајни ленти, две за илез и две за влез.

За подобра Струга.✅

Канцеларија за односи со јавноста,
Општина Струга