Investimi i rradhës, rekonstruimi i rrugës “Goce Delcev”

0

Investimi i rradhës, rekonstruimi i rrugës “Goce Delcev”

Nga dita e nesërme në pjesën e vjetër të qytetit do të nisin punimet për rekonstruimin e rrugës “Goce Delcev”. Paralelisht me punimet, gjegjësisht shtruarjen e rrugës me gur natyror, do të bëhet edhe ndërrimi i gypave të vjetër të azbestit me gypa të ri.

Pjesa vjetër e qytetit së shpejti me pamje të re.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

************

Нова инвестиција, реконструкција на улицата „Гоце Делчев“

Почнувајќи од утре, во старото градско јадро ќе почнат градежните работи за реконструкција на улицата “Гоце Делчев”. Паралалелно со пополочувањето на патот со природни камења, ќе се заменат и старите азбестни цевки со нови цевки.

Наскоро, старото градско јадро со нов изглед.

Канцеларија за односи со јавноста,
Општина Струга