Kryetari R.Merko vazhdon me projektet e rëndësishme(FOTO)

0

Kryetari R.Merko vazhdon me projektet e rëndësishme(FOTO)

Sot filloi rekonstruimi dhe zgjerimi i rrugës Misleshovë – Morovishtë, rrugë e cila ka kohë pë pritet të realizohet për të lehtësuar lëvizjen e banorëve nga fshatrat Drasllavicë,Livadhi,Bixhovë, Koroshishtë, Dollogozhdë dhe fshatrat tjerë të asaj ane në drejtim të qytetit të Strugës.