Vazhdon projektimi i fazave vijuese të largimit të azbestit në të gjithë qytetin

0

Vazhdon projektimi i fazave vijuese të largimit të azbestit në të gjithë qytetin

Sot në ambientet e NPN Proaqua Strugë drejtori Jeton Shaqiri mbajti takim me Kryetarin e Komunës së Strugës z.Ramis Merko në lidhje me projektin për largimin e gypave të azbestit dhe ndërrimin e tyre me gypa cilësorë të tipit të fundit. Ky projekt i cili ka filluar para disa muajsh do të vazhdojë fazë pas faze deri në largimin e të gjithë azbestit nga rrjeti i ujësjellësit në Komunën e Strugës.

Продолжува проектирањето на следните фази за отстранување на азбестот во целиот град

Денес во просториите на МЈП Проаква Струга, директорот Јетон Шаќири одржа состанок со Градоначалникот на Општина Струга г.Рамис Мерко во врска со проектот за отстранување на азбесните цевки и нивно менување со квалитетни цевки од најновиот вид. Овој проект кој започнал пред неколку месеци ќе продолжи фаза по фаза до отстранување на целиот азбест од водоводната мрежа во Општина Струга.