Kryetari R.Merko arrin të ndalojë funksionimin e guroreve në fshatin Llabunisht/Градоначалникот Р.Мерко успеа да ја прекине работата во каменоломите во Лабуништи

0

Pas shumë takimeve të rëndësishme të realizuara me autoritet e qeverisë, bashkpunim me Ministrin e Ekonomisë z.Bekteshi dhe deputetin e zonës nr.5 Agim Shaqiri arritën të sigurojnë që të ndërpritet funksionimi i gurorëve në fshatin Llabunishtë.


После бројни средби со преставници на владата , во соработка со Министерот на Економија г. Бектеши и пратеникот на зона бр.5 Агим Шаќири овозможија да се прекина функционирањето на камелоните во село Лабуништа.