Месната заедница Подгорци покажува дека кога има волја може да се прает големи работи

0

Месната заедница Подгорци покажува дека кога има волја може да се прает големи работи

Со големо задоволство соопштуваме дека уредувањето на просторот пред нашето училиште е во завршна фаза, при што добиваме чист, уреден и пред се безбеден простор за нашите деца.
Уште еднаш голема благодарност до Општина Струга што ни помогна во овој наш заеднички проект.

MЗ Подгорци