Komuna e Strugës pastroi deponinë në Llabunishtë/Oпштина Струга ја исчисти депонијата во Лабуништа

0

Kryetari Merko pastroi deponinë në f.Llabunishtë

Gjatë fundjavës që kaloi, Kryetari Merko morri masa për eliminim e një ndër rreziqeve më të mëdha në f. Llabunishtë, gjegjësisht u pastrua deponia e cila gjatë kohë paraqiste faktor ndotës për këtë fshat.

Lusim të gjithë banorët e Komunës së Strugës të tregoen më të kujdesshëm dhe të mos hedhin mbeturina kudo, si dhe ti paraqesin parregullsit e tilla.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës
*******

Градоначалникот Мерко ја исчисти депонијата во с.Лабуништа

Минатиот викенд, градоначалникот Мерко презеде мерки за елимирање , односно чистење на еден од најголемите загадувачки фактори опасни по здравје, депонијата во с.Лабуништа.

Ги молиме сите жители на Општина Струга да бидат повнимателни и да не го фрлат сметот и отпадот насекаде и да ги пријават ваквите случаеви.

Канцеларија за односи со јавноста,
Општина Струга