Tërhiqet objekti I vendosur në qendër të qytetit pa leje

0

Tërhiqet objekti I vendosur në qendër të qytetit pa leje

Pas reagimeve të qytetarëve në lidhje me vendosjen e një objekti pa leje (kiosk) në hapësirë publike, Komuna e Strugës reagon menjëher dhe bën lirimin e hapësirës publike.

Hapësirat publike shëtitoret janë të qytetarëve. Falenderojmë qytetarët që paraqesin raste të tilla, dhe i inkurajojmë që të vazhdojnë edhe më tej ti paraqesin parregullsitë.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

****

Се отстранува бараката без дозвола, поставена сред центарот на градот

По реакциите на граѓаните во врска со поставената бараката во јавен простор без дозвол , Општина Струга веднаш реагираше остранувајќи ја бараката и ослободувајќи го јавниот простор.

Јавните простори, шеталиштата се на и за граѓаните. Им благодариме на граѓаните кои ги пријавуваат ваквите случаеви и ги подржуваме и потикнуваме да продоложат и понатаму да ги пријават сите неправилности или слични случаеви.

Канцеларија за односи со јавноста,
Општина Струга