EVN në bashkëpunim me NPN PROAQUA Strugë zëvendëson Transformatorin e djegur nga rrufeja dhe furnizimi me ujë rifillon

0

EVN në bashkëpunim me NPN PROAQUA Strugë zëvendëson Transformatorin e djegur nga rrufeja dhe furnizimi me ujë rifillon

EVN Maqedoni në bashkëpunim me ekipet e Proaquas kanë sanuar havaritë e ndodhura natën e mbrëmshme dhe kanë zëvendësuar Transformatorin e djegur nga rrufeja dhe para pak minutash furnizimi me energji elektrike është normalizuar dhe pompat janë aktivizuar.
Kjo do të thotë se për kohë shumë të shkurtër furnizimin me ujë të pijshëm do të normalizohet në të gjithë vendbanimet e Komunës së Strugës që shfrytëzojnë shërbimet e Proaquas.
Ju falenderojmë për mirkuptimin dhe durimin.
Me respekt,

NPN Proaqua Strugë.

ЕВН во соработка со МЈП ПРОАКВА Струга го заменува Трансформаторот изгорен од гром и се нормализира водоснабдувањето

ЕВН Македонија во соработка со екипите на МЈП Проаква Струга ги санираа големите дефекти што се случија синоќа и го заменија Трансформаторот кој беше изгорен од громот и пред неколку минути се нормализира снабдувањето со електрична енергија и се активираа пумпите.
Ова значи дека за многу брзо време водоснабдувањето ќе се нормализира во сите места на Општина Струга што ги користат услугите на Проаква.
Ви благодариме за разбирањето и трпението.
Со почит,

МЈП Проаква Струга.