Një tjetër projekt dhe investim në Komunën e Strugës

0

Një tjetër projekt dhe investim në Komunën e Strugës

Komuna e Strugës sëbashku me Qendrën për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor nisën procedurat e tenderimit për ndërtimin e korsisë për këmbësor përgjat Liqenit të Ohrit, dhe atë duke filluar nga Restaurant Versus deri tek shkolla fillore në fshatin Kalishtë me gjatësi rreth 1.4 km.

Janë këto disa nga projektet për qytetin e Strugës, të cilat po ndryshojnë pamjen cdo ditë e më shumë.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës