Komuna e Strugës një sërë invesitimesh në Ladorisht!

0

Në kuadër të zhvillimit urban në Komunën e Strugës, shihet se këtë hërë po marrin zgjidhje dhe disa nga problemet që ka komuniteti në fshatin Ladorisht. Një investim që po kryhet së fundmi nga Komuna e Strugës, në lidhje me rrjetin e ujësiellsit dhe shtrimit të rrjetit të rrymës, duket se po i jep këtij fshati, një zgjidhje për problemet e mbartura ndër vite. Gjithashtu pritet gjatë kësaj jave të fillojnë punimet, për asfaltimin e akseve rrugore në Ladorisht. Këto invesitme vijnë në kuadër të premtimeve parazgjedhore të kryera nga Kreu i Strugës Z.Merko, gjithashtu dhe nga këshilltari Berat Kolonja edhe Kryetari i Fshatit Xhevdet Dauti. Investime të tilla i paraprijnë ndryshimeve më rrënjësore në këtë vëndbanim të Strugës.