AD Group me mundësi për punë në Gjermani

0

Gjermania është një prej vendeve evropiane që ofron vende pune për persona të kualifikuar të fushave të ndryshme.

Tregu gjerman i punës është mjaft i përshtatshëm për të rinjt nga Kosova dhe AD Group është kompania e cila ofron shërbime lidhur me punësimin Brenda dhe jashtë Kosovës.

Gjithashtu, AD Group ua mundson bizneseve kosovare marrëveshje apo kontakte me kompani tjera bashkëpunuese në Gjermani.

AD Group ka për qëllim që brenda vitit duke shfrytëzuar bashkëpunimin me kompanitë vendore t’ua mundësojë punëkërkuesve një punësim sa më të lehtë dhe adekuat varësisht nga kualifikimet e tyre.

Për të aplikuar për kontratë pune apo biznesi në Gjermani, klikoni në linkun: www.AD-KS.de.

Informatat tjera kontaktuese

Gjermani:
Langerdorfer Str. 4, 54564 Neuwied – Germany

Kosovë:
Kompleksi banesor “Kalabria A1” Lam B, nr. 4, Prishtinë.

Numri i telefonit:
038-77-55-44