NPN Proaqua vazhdon me fazen e dyte për largimin e gypave të azbestit në rr. Partizanska

0

Vazhdon faza e dytë e punimeve për largimin e gypave të azbestit përgjatë rrugës Partizanska ku punohet me intenzitet të plotë që para fillimit të sezonit kjo pjesë të jetë e përfunduar për shkak të rëndësisë së saj në zhvillimin e turizmit veror në Strugë.
Ndërkohë në rajone të tjera të Strugës do të fillojnë projekte të tjera të mëdha për rregullimin e rrjeteve ekzistuese dhe ndërtimin e rrjeteve të reja aty ku ka nevojë.

Продолжува втората фаза на работите за отстранување на асбестните цевки покрај улица Партизанска каде што се работи со полн интензитет за овој дел да биде завршен пред почетокот на летната сезона поради нејзиното значење во развојот на летниот туризам во Струга.
Во меѓувреме во други региони на Струга ќе се почнуваат други големи проекти за средување на постоечките мрежи и изградба на новите мрежи таму каде што е потребно