Çerdhja Flutura me rrjet të ri të energjisë

0

Çerdhja Flutura me rrjet të ri të energjisë

Disa kohë më parë Kryetari i Komunës së Strugës, z. Ramis Merko në bashkëpunim me Byron për zhvillim rajonal dhe Ministrisë së pushtetit vendor realizuan një projekt tejet të rëndësishëm për çerdhen Flutura, si rezultat i të cilit u riparua rrjeti i energjisë dhe u ndërruan dritaret e vjetra me dritare të reja.

Qëllimi i këtij investimi ishte për të krijuar kushte më të përshtatshëm për fëmijët tanë.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

*******************

“Пеперутка” со нова електрична мрежа

Пред неколку време градоначалникот на Оштина Струга г-дин Рамиc Мерко, во соработка со и Бирото за регионален развој и Министерството за локална самоуправа, реализираа заеднички пројект, така што градинката “Пеперутка” доби нова електричната мрежа и нови прозорци.

Целта на оваа инвестиција беше да се создаде подобри и посоодветни услови за нашите деца.

Канцеларија за односи со јавност,
Општина Струга