Maqedoni, zvogëlohen dënimet për vonesën e pagesave kreditore

0

Kreditori për vonesa nga debitori, në vend të 3.000 denarëve, do të ketë të drejtë të paguajë 2.400 denarë, sipas propozimit të ri në ligjin mbi disiplinën financiare midis vetë operatorëve ekonomik dhe nga ana tjetër autoritetet publike dhe operatorët ekonomik.

Këto transaksione biznesi midis operatorëve ekonomikë transferohen nën mbikëqyrjen e Inspektoratit Shtetëror të Tregut. Kjo direktivë pason pas rekomandimeve nga BE, ndërsa nëse ka vonesa në përmbushjen e detyrimeve, nuk do të ketë nevojë të ketë paralajmërim ose vërejtje të mëparshëm nga kreditori.

Inspektimi financiar i Ministrisë së Financave do të mbikëqyrë përmbushjen e afateve midis subjekteve të sektorit publik dhe operatorëve ekonomik.

Ligji është zbatuar ndryshe deri në vitin 2014, për të rritur likuiditetin midis subjekteve ekonomike. Operatorët ekonomikë kanë midis tyre 120 ditë për të paguar detyrimet e tyre, ndërsa firmat dhe autoritetet publike kanë afat të dakorduar reciprokisht prej 90 ditësh.