Vazhdojnë punimet për rikonstruimin e bulevardit kryesor në qytetin e Strugës.

0

Të dashur qytetar të Komunës së Strugës,

Vazhdojnë punimet për rikonstruimin e bulevardit kryesor në qytetin e Strugës. Një BULEVARD i cili do te ketë përmasa dhe cilësi Europiane. Një projekt i cili do të lulëzojë qytetin e bukur të Strugës. 🌺