Deri tani në Strugë kanë votuar 14673 ose 24.27 %

0

14673
24.27 %