Tregjet e mbikëqyrësve në Mbretërinë e Bashkuar rrisin mbrojtjen e anëtarëve të skemës së pensioneve

0

Firmat që kanë skema pensionale në vendin e punës tashmë duhet të krijojnë një komitet të pavarur të qeverisjes, ose IGC, për të kontrolluar që anëtarët nuk janë duke u grabitur nga shpenzimet e pandershme të transaksionit, shkruan Reuters, përcjell “Bota sot”.

Autoriteti i Drejtimit Financiar (FCA) po propozon zgjerimin e kësaj kompetence për të përfshirë një detyrë për të raportuar mbi çështjet mjedisore, sociale dhe qeverisëse (ESG), shqetësimet e konsumatorit dhe si ofruesit e skemave të pensioneve zgjedhin stoqet dhe obligacionet për të investuar, të njohur si kujdestari.

“Ne duam të ndihmojmë që të sigurohemi që këta konsumatorë të mos humbasin paratë si rezultat i investimeve të papërshtatshme, për shembull për shkak të rreziqeve të ESG duke përfshirë ndryshimet klimatike”, thuhet në dokumentin e konsultimit të saj.

“Dhe ne duam që këta konsumatorë të përfitojnë nga administrimi i mirë i investimeve të tyre, për të krijuar vlerë të qëndrueshme si dhe për të përfituar ekonominë dhe shoqërinë”.

Propozimet janë pjesë e përpjekjeve të mbikëqyrësit për të përmirësuar vlerën për para në sektorin e investimeve duke goditur taksat dhe akuzat e padrejta.

Rregulla të reja të ndara kanë nënkuptuar regjistrimin automatik të rreth 10 milion punonjësve në skemat e pensioneve.

Por FCA është e shqetësuar se shumë anëtarë të skemës nuk janë të angazhuar sa duhet në pensionet e tyre dhe për këtë arsye duan që IGC-të e forta të veprojnë në emër të tyre dhe të përmirësojnë konkurrencën ndërmjet ofruesve të pensioneve.

MVK-të mund të ngrenë ndonjë shqetësim me bordet e siguruesve dhe ofruesit e tjerë të pensioneve dhe mund të përshkallëzojnë shqetësimet në KVKT nëse mendon se nuk janë trajtuar siç duhet.

FCA do të publikojë ndryshimet e rregullit përfundimtar në tremujorin e katërt të vitit 2019.