Inagurohen zyrat e reja të NP Proaqua

0

Inagurohen zyrat e reja të NP Proaqua

Kryetari i Komunës së Strugës z. Ramis Merko sëbashku me kabinetin e tij dhe Drejtorin e NP Proaqua z. Jeton Shaqiri inaguruan zyrat e reja administrative të ndërmarrjes publike.
Kushtet dhe ambientet e punës janë thelbësore për punë efikase andaj ndërmarrja nga ambiente dhe kushte të vështira kaluan në ambiente më të përshtatshme për punën.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

 

*********
Свечено отварање на новите канцеларии на ЈП Проаква

Градоначалникот на општина Струга, Рамис Мерко, заедно со преставници од неговиот кабинет и директорот на ЈП Проаква г. Јетон Шаќири присуствува на свеченото отворањето на новите канцеларии на ЈП Проаква.

Условите и работната средина се од суштинско значење за ефикасна работа и затоа претпријатието од тешки средини и услови премина во погодна работна средина.

Канцеларија за односи со јавноста,
Општина Струга