Рамис Мерко работи на ставање во функција на стариот градски базен

0

Рамис Мерко работи на ставање во функција на стариот градски базен

Наскоро градскиот базен повторно ќе фунскионира и ќе биде во служба на граѓаните на Општина Струга.

Фазите за спроведување на тендерите и јавните набавки се завршени и наскоро ќе започни и работата на терен. Реконструкцијата на базенот ќе започне откако ќе се завршат проценките на изведувачот. Според првичната проценка, од стариот базен ќе остане само коритото на базенот, додека сè друго ќе биде изградено од почеток.

Продолжуваме да ги исполнуваме дадените ветувања…