Vazhdon bashkëpunimi mes Komunës së Strugës dhe Bashkësis Lokale Podgorcë / Продолжува соработката меѓу Општина Струга и Месната заедница Подгорци

0

Vazhdon bashkëpunimi mes Komunës së Strugës dhe Bashkësis Lokale Podgorcë / Продолжува соработката меѓу Општина Струга и Месната заедница Подгорци

—-
Vazhdon bashkëpunimi mes Komunës së Strugës dhe Bashkësis lokagl Podgorcë, ku gjatë ditës së sotme bën sanimin e rrugës prej te BOJKO deri tek ferma e SHabes. Kjo pjesë e rrugës u shtrua me tampon që të shërbejë për banorët që lëvizin në këto anë.

Продолжува соработката меѓу Општина Струга и Месната Заедница Подгорци, каде денес го санира патот од Бојко до ранчот на Шабе. Овој дел од патот се тампонираше за да им служи на жителите кои се движат на тој дел.