Градоначалникот Рамис Мерко го поддржува урбаното проширување на градот

0

Градоначалникот Рамис Мерко го поддржува урбаното проширување на градот

Урбанистичките планови и документации играат важна улога во развојот на градот.Тие го контролираат проширувањето и градењето во градот. Пропуст во планската и урбанистичката документација доведува до дивоградби.

Затоа Општина Струга постојано работи во донесување на нови урбанистички планови.
Вчера во просториите на големата сала на Совет се оддржа презентација во врска со Урбанистичкиот план за градот Струга, кој е во тек на изработка.

Градоначалникот Рамис Мерко ќе продолжи да ја поддржува изработката на нови урбанистички планови за подобар град за сите.

Канцеларија за односи со јавноста,
Општина Струга.