Studentë të dalluar të Universitetit Ndërkombëtar në Strugë fitues të bursave që ndan Ministria e Arsimit dhe Shkences e RM-së.

0

Studentë të dalluar të Universitetit Ndërkombëtar në Strugë fitues të bursave që ndan Ministria e Arsimit dhe Shkences e RM-së.

Universitetit Ndërkombëtar në Strugë, ne faqen e saj zyrtare në Facebook ka njoftuar të gjithë studentët se janë publikuar rezultatet e bursave që ndan Ministria e Arsimit dhe Shkencës e R.së Maqedonisë, për studentët shtetas të R.së Maqedonisë të regjistruar në Universitetet publike dhe private në Maqedoni. Me këtë rast të gjithë studentëve të dalluar që kanë dalur fitues të bursave në fjalë UNS ju uron fat dhe suksese të mëtutjeshme. Për çdo vit një numër i konsiderueshëm i studentëve vendas e që janë të regjistruar në UNS , fitojnë nga bursat që ndan Ministria e Arsimit dhe Shkencës . Kurse përveç të tjerave UNS për çdo vit ndan rreth 100 bursa për studentët e saj që vijnë nga të gjitha trojet shqiptare dhe ndjekin studimet ne UNS dhe japin një kontribut të jashtëzakonshëm për qytetin e Strugës. Në vazhdim po postojmë linkun ku mund të gjeni rezultatet dhe listat e fituesëve të bursave të ndara në disa kategori.

http://mon.gov.mk/index.php/2014-07-23-14-03-24/vesti-i-nastani/2671-2018-2056?fbclid=IwAR022WxvgO-rfX3YW93DDpuyyOWHLs88UD-1lmJpxyiiXB7htjSzg5ruU1E