Aksion për largimin e lypësve të organizuar

0

Aksion për largimin e lypësve të organizuar

Komuna e Strugës ne bashkpunim me SP –Strugë dhe Entin për pune dhe politikë sociale organizojnë aksion për ti larguar lypsit e organizuar. Ky aksion ka për qëllim largimin e lypësve të trafikuar ose organizuar nga persona që keqpërdorin gjëndjen e tyre.

Meqënëse numri i personave që kërkojnë lëmoshë nëpër rrugët e Strugës është shtuar, Komuna e Strugës e pa si të domosdoshme të ndërmerrte dicka në lidhje me të.

Lusim të gjithë qytetarët e Strugës të kyçen në aksion ashtu që do ti paraqesin lypsit e organizuar në numrin 192 ose në faqen zyrtare të Komunës së Strugës.

Me respekt,
Komuna e Strugës
Kryetar,
Dr. Ramis Merko

****** ******* *** ****** ******

Акција против организирано питачење

Општина Струга во соработка со Полицијата Станица Струга и Центарот за социјална работа организираат акција за остранување на организираните питачи. Оваа акција има за цел да ги острани питачите кои се организирани или трафикувани од лица кои ја злоупотребуваат нивната состојба.

Општина Струга сметаше дека е неопходно да се презема нешто во врска со зголемување на бројот на питачите во градот на Струга, затоа во соработка со надлежните органи организира акција за остранување на организираните питачи.

Ги молиме сите граѓани да се вклучат во акцијата такашто ќе ги пријават организираните питачи на 192 или на официјалната страна на Општина Струга.

Со почит,
Д-р. Рамис Мерко
Градоначалник на Општина Струга