Zhbllokohet llogaria bankare e shkollës fillore “Ashim Agushi”

0

Zhbllokohet llogaria bankare e shkollës fillore “Ashim Agushi”

Tashmë me siguri të plotë mund të themi se një barrë shumë e madhe është hequr nga krahët tonë.
Shkolla fillore “Ashim Agushi” përsëri ka qasje në xhiro lllogarinë e saj, e cila u zhbllokua si rezultat i intervenimit të Kryetarit të Komunës së Strugës që nga muaji dhjetor i vitit të kaluar edhe atë duke paguar një shumë të madhe borxhesh të mbetura që nga viti 2014.
Komuna ka marrë përsipër shlyerjen e borxheve përfshirë këtu rrymë elektrike, naftë, kontrollet sistematike, etj.
Për këtë arritje i jemi falenderues Komunës së Strugës e posaçerisht Kryetarit të Komunës së Strugës z. Ramis Merko për invervenimin dhe kontributin e tij.
Drejtori i shkollës
Shefi Cenka

Одблокирана банкарската сметката на основното училиште “ Ашим Агуши “

Сега со сигурност може да кажеме дека голем товар е остранет од наш грб. Сметката на нашето училиште е одблокирана од месец декевмри минатат година, благодарение на интервенцијата на градоначалникот г. Рамис Мерко кој воедно и ни ги исплати сите долгови преостанати од 2014 година.
Општина Струга ги оддолжи сите долгови, вклучувајќи ги и сметките од електричната енергија, нафта, систематски контроли и др.

За ова и се заблагодаруваме на Општина Струга и посебно на градоначалникот г.Рамис Мерко кој интервенираше и не ослободи од долговите.