Hapet padi kundër 46 vjeçarit nga Llabunishta!

0

Për shkak të dyshimit të  bazuar per kryerjen e  veprës penale  “Keqpërdorim i  detyrës zyrtare dhe autorizimeve” dhe një shkelje të vazhdueshme “Evazion fiskal”, Zyra e Jashtme per Punë  Kriminalistike   Strugë, ngriti padi penale  deri te Prokurori Publik  kundër I.A. (46) nga fshati  Llabunishtë I Strugës.

Ai, në cilësinë e udhëheqesit të personit juridik për tregëti dhe shërbime “Sport Shkoprpion” në periudhën nga viti 2013 deri në vitin 2018, të  ardhurat e realizuara  nuk i ka  shtjerë në  llogarinë bankare të personit juridik, por shumat e realizuara   i ka shfrytëzuar për vete, në këtë mënyrë,  ai ka dëmtuara personin juridik për një shumë totale prej 8.710.261 denarë. Personi i denonscuar në të njëjtën periudhë I është   shmangur detyrimit për të paguar tatimin mbi të ardhurat, tatimin mbi vlerën e shtuar dhe tatimit mbi të ardhurat personale, me çka e ka  dëmtuar buxhetin e Republikës së Maqedonisë  per 2,435,110, denarë oo.

 

Sektori për Punë të Mbrendëshme Ohër

Zyra për marëdhënie me publikun