Ziadin Sela i zhytur në krim(Foto+Dokumente)

0

Shkeljet ligjore gjatë qeverisjes së Ziadin Selës janë skandaloze. I miratohet kërkesa për leje ndërtimi babait të Ziadin Selës i cili ka ndërruar jetë në vitin 2005.
Nëpërmjet sistemit elektronik, z. S.S nga f.Livadhi, Strugë ka bërë kërkesë për leje ndërtimi të objektit A1-banim në shtëpi individuale në datën 09.10.2013 edhe pse aj nga viti 2005 nuk jeton mes nesh!!!!!!!
Në datë 10.10.2013 është lidhur Kontratë për rregullimin e tokës së pandërtuar ndërtimore mes palëve kontraktuese:
1. Komuna e Strugës, e përfaquar nga ana e kryetarit Ziadin Sela,
2. S.S nga f. Livadhi, si shfrytëzues I tokës ndërtimore – investues, imagjinoni investitori në vitin 2013, a personi ka ndërruar jetë në vitin 2005!!!
Fletëpronësia nga data 26.06.2013 është në emër të personi S.S nga fshati Livadhi.
Fletëpagesat e kerkesës janë realizuar në emër të personit S.S., në vitin 2013, edhe pse i njejti nuk jeton që nga viti 2005!!!!
Strugalajm.org pyet ish Kryetarin Sela:
Në bazë të cilit Ligj dhe cilit nen i jepet leje ndertimi personit te vdekur?
Si mundet një person I vdekur të nënshkruajë kontratë?
Si ka realizuar personi i vdekur pagesën e taksave dhe kërkesave?
Strugalajm.org do kërkoj edhe nga administrata aktuale për vlefshmërin e këtyre procedurave dhe fillim e procedurave ligjore për të këto shkelje ligjore.Me cfarë qëllimi është bërë kjo shkellje e rëndë ligjore nga ana e ish kryetarit të komunës për shtepinë e tij Individuale ne fshatin Livadhi!!

Në vijim dokumentat origjinale!!!

ARHITEKTURA

cetifikata

IMOTEN-LIST

kontrata

presmetka

Sela Safet(1)