Komuna e Strugës ngre padi kundër personit nga Livadhia, ja detajet….

0

Njoftim
Komuna e Strugës njofton qytetarët se pas revizionit të punës së Njësisë për tatime dhe taksë komunale në Komunën e Strugës nga ana e institucioneve ligjvënëse janë konstatuar shkelje të rënda ligjore me implikime financiare mbi 18 milion denarë.
Përfaqësuesi juridik i Komunës së Strugës ngriti hetim për abuzime financiare dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare kundër ish punonjësit të Komunës së Strugës A.H nga fshati Livadhi. Të gjithë dosjen dhe dokumentat përkatëse Komuna i ka depozituar pranë Prokurorisë Тhemelore Publike në Strugë.

Zyra për marrdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

* * * * * *

Известување

Општина Струга ги известува граѓаните дека по извршената ревизија на работата на Одделението за даноци и комунални такси во Општина Струга од страна на правни институции се утврдени сериозни повреди на законот со финансиски импликации над 18 милиони денари.

Правниот застапник на Општина Струга покрена истрага за финансиска злоупотреба и злоупотреба на службената должност на поранешниот адмнистративен работник, вработен во општина Струга, лицето А.Х. од селото Ливади. Општина Струга веќе ги има поднесено потребните документи и досиеја до Основното Јавно Обвинителство во Струга.

Канцеларија за односи со јавноста,
Општина Струга